Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

uphill_damped_md [2011/02/18 13:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +=== Několik vylepšení minimalizace pomocí tlumené molekulární dynamiky ===
 +
 +1) **Fiktivní hmotnosti** Všchny částice mají nastavené hmotnosti tak, aby jejich vibrační mody byly podobné, tzn. za předpokladu že na všechny částice působí stejná síla, mělyby by být jejich hmotnosti stejné. V opačném případě se hmotnost určuje podle maximální síly na která kdy na částici působila 
 +
 +
 +=== Minimum direction ===
 +
 +V molekulární dynamice představuje problém tlumení pomalých (mělkých) modů současně s rychlými (tuhými).
 +V mírně nakloněné kruhové jámě podává většina algoritmů ( CG, BSFG, MD) špatné výsledky proto, že tvrdé mody (radiální směr) vynucují krátký časový krok, při kterém je relaxace měkých modů (pohyb údolím po odbodu) velice pomalá.
 + 
 +
 +
 +=== Uphill Damping ===
 +
 
uphill_damped_md.txt · Last modified: 2011/02/18 13:13 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki