User Tools

Site Tools


border_search_implementace_ve_fireballu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
border_search_implementace_ve_fireballu [2011/12/15 12:07]
prokop
border_search_implementace_ve_fireballu [2012/01/12 10:00]
Line 1: Line 1:
-Border Search diskretni spusobem sampluje libovolny stavovy prostor. Tento prostoro muze byt tvoren napriklad atomovymi souradnicemi,​ ale stejne tak jakymikoli jinymi zobecnenymi souradnicemi. Prtotoze je naprosto nerealisticke prozkoumavat cely stavovy prostor poloh vsech atomu, je mnohem smysluplnejsi border search definovat v prostoru parametru z nichz je az geometrie systemu generovana. 
- 
- 
-== Schema == 
-  
-  - Border search urci nejslibnejsi novou pozici v prostoru zvolenych paramteru 
-  - Generace geometrie na zaklade nove kombinace parametru 
-  - Vypocet energie pro danou geometrii 
-  - Border search ulozi energii do pameti a na zaklade ni urci novou  
- 
- 
- 
- 
-** Conding commets ** 
-<​code>​ 
-/​Fireball_dev/​src_1.0_bordersearch 
-/​LOOPS/​main_loop_BS.f90 
-/​MODULES/​BodredSearch.f90 
-</​code>​ 
- 
  
border_search_implementace_ve_fireballu.txt ยท Last modified: 2012/01/12 10:00 (external edit)