User Tools

Site Tools


kvadraticka_evoluce

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kvadraticka_evoluce [2011/10/20 23:04]
prokop
kvadraticka_evoluce [2011/10/20 23:04] (current)
Line 13: Line 13:
  
   * Vyber 3 body na základě těchto pravidel   * Vyber 3 body na základě těchto pravidel
-     Body (A,B,C) májí mít co nejmenší energii (tím se odfiltrují lokální bariéry které má globalě optimalizační genetický algoritmus překonat) +     Body (A,B,C) májí mít co nejmenší energii (tím se odfiltrují lokální bariéry které má globalě optimalizační genetický algoritmus překonat) 
-     Energie prostředního bodu (B) je nižší než energie obou bodů krajních (A,C)  +     Energie prostředního bodu (B) je nižší než energie obou bodů krajních (A,C)  
-     Krajní body A,C nejsou příliž daleko od B aby definovaly "​okolí"​ bodu prostředního,​ a fitování praboly mělo smysl +     Krajní body A,C nejsou příliž daleko od B aby definovaly "​okolí"​ bodu prostředního,​ a fitování praboly mělo smysl 
-     Uhel mezi body (A-B-C) není příliž ostrý ( protože fitování paraboly funguje nejlépe pro body v jedné linii (line search) a nejhúře jsou li body AB identické)+     Uhel mezi body (A-B-C) není příliž ostrý ( protože fitování paraboly funguje nejlépe pro body v jedné linii (line search) a nejhúře jsou li body AB identické)
   * Nafituj parabolu na všechny souřadnice "​i"​ vektoru Ai,Bi,Ci a jejich energii E. Tzn. že vekotry A,B,C nyní nedefinují linearní subprostor v N-rozměrném prosotru, ale kvadratickou křivku fi(t)   * Nafituj parabolu na všechny souřadnice "​i"​ vektoru Ai,Bi,Ci a jejich energii E. Tzn. že vekotry A,B,C nyní nedefinují linearní subprostor v N-rozměrném prosotru, ale kvadratickou křivku fi(t)
   * Urči hodnotu parametru "​t_min"​ jako minimum na parabole energie   * Urči hodnotu parametru "​t_min"​ jako minimum na parabole energie
kvadraticka_evoluce.txt · Last modified: 2011/10/20 23:04 (external edit)